null Gerente letradua: Administrazio Bereziko eskalako goi-mailako teknikarien azpieskalakoa. A1 Taldea

Gerente letradua: Administrazio Bereziko eskalako goi-mailako teknikarien azpieskalakoa. A1 Taldea

Erakundea: Gorbeialdeko kuadrilla

Plazak: 1

Epea: 20/04/2023 - 19/05/2023

Kontsultatu oinarri orokorrak eta espezifikoak

Hutsen zuzenketa I

Hutsen zuzenketa II

Izena emateko eskabide-orria