null Atezain zaintzailearen plaza; Lan-kontratuko langileak, E lanbide-kategoria, zerbitzu berezien azpieskala

Atezain zaintzailearen plaza; Lan-kontratuko langileak, E lanbide-kategoria, zerbitzu berezien azpieskala

Erakundea: Erribera Beitiako Udala

Plazak: 1

Epea: 2023/04/20 - 2023/05/19

Kontsultatu oinarri orokorrak eta espefizikoak

Hutsen zuzenketa

Izena emateko eskabide-orria