null Administrari laguntzailea, administrazio orokorreko eskalakoa, laguntzaile azpieskala, C2 taldea, lanaldi partzialean

Administrari laguntzailea, administrazio orokorreko eskalakoa, laguntzaile azpieskala, C2 taldea, lanaldi partzialean

Erakundea: Mañuetako Udala

Plazak: 1

Kontsultatu oinarri orokorrak eta espezifikoak